Vol783女神王馨瑶yanni性感白T配短裙半脱露浅色内衣原色丝袜诱惑写真102P王馨瑶画语界

Vol783女神王馨瑶yanni性感白T配短裙半脱露浅色内衣原色丝袜诱惑写真102P王馨瑶画语界

不用温热,恐又动火故也。东垣误以为泻,故有此论。

或胆矾、硼砂、牙皂、雄黄、枣肉,丸芡实大,噙化。乃胆热既无可宣,又继以酒之热,时之燥,热淫内炽,故胆之热汁满而溢出于外,以渐渗于经络,则身目皆黄,以其渗而出也。

凡喉证,用诸冷药不效者,宜姜汁。又大汗不止亡阳,且令肾水竭绝,津液内枯,是为亡阴,急当滋水之上源。

伤热食痞闷,兀兀欲吐,上二黄丸。 亦风火摇撼之象,由水虚而然。

若虚热,则是戴阳症也,不用热剂温肾以引火归原,而反用寒凉,殆矣,审之。冬伤寒云云,谓耗伤肾水,阴精泄而不藏,阴虚则火炎,至春阳气发动,炎炎之势不可遏止,一为风寒所郁,故温热病生耳。

后人祖其说,咸以古人所言者为真中风,三子所论者为类中风。并用黄连、犀角、山栀、丹皮、生地、木通、赤芍、麦冬、连翘、生甘草。

Leave a Reply