No4339模特佘贝拉bella大理旅拍私房性感纯白婚纱配蕾丝吊袜诱惑写真45P佘贝拉秀人网

No4339模特佘贝拉bella大理旅拍私房性感纯白婚纱配蕾丝吊袜诱惑写真45P佘贝拉秀人网

此刻有大烧、汗出之,可畏。 按心下一寸,乃胃之上口也。

久病虚极之人,无邪火可征,忽见唇赤如朱。火伏于中,其人烦热口渴饮冷,甚有呃逆不休,咳嗽不已,反胃而食不下诸症。

泄泻而不呕吐者,邪乘于下也。呕吐而不泄泻者,邪乘于上也。

其人定多烦渴,皮肤不泽,大便胀甚,欲下不下。 仔细追究,书且点不过两篇,字且画不清几个,试问尚能知得阴阳之至理乎?

按鼻流清涕一证,有从外感而致者,有从内伤而致者。一治胸腹痛背亦彻痛者。

若按浮风、洪火治去,则为害非浅。 按耳病肿痛一证,有因肝胆风火而致者,有忿怒捭二而致者,有肾阳虚而阴气上攻者,有肾水衰而火邪上攻者。

Leave a Reply