Rosimm第2473期肉丝裤袜透视诱惑写真71PROSI写真

Rosimm第2473期肉丝裤袜透视诱惑写真71PROSI写真

又饮食过多,更患呕吐,手足并冷,饮食顿减,先用六君子汤加升麻、柴胡、木香、干姜,二剂诸症渐愈,又用补中益气汤为末,日服二三次,月余而安一小儿九岁,患痢后嗜卧唾痰,服化痰药,吐痰益甚,而卧床三年矣。肿大痛,或麻木不痛,邪气凝滞也,用隔蒜灸或活命饮。

烦热作渴,昏愦不宁者,当补脾气。 假如肿痛热渴,大便秘结者,邪在内也,宜疏通之。

或硫黄中末以纸覆之,觉痒时其针即出。附子饼治溃疡,气虚不能收敛,或风邪所袭,气血不能运于疮口,以致不能收敛者。

急以人参一两,细切和壮妇乳一钟,置粥釜中煮良久,取出绞乳汁,以绵作乳头样者,蘸乳频与儿吮之,一日吮尽,却服乳化地黄丸,母日服八珍汤加漏芦,不月而愈。一小儿感冒咳嗽,发散过度,喘促不食,痰中有血,余用桔梗汤而愈。

后颏间肿痛,连耳内,余谓此肾经所属之地。 一小儿患此,或痒或痛,发热口渴,先用白术散,次用补中汤而愈。

 阳盛则补阴,用木香散加丁香、官桂;阴盛则补阳,用异功散加木香、当归。若疮浅而针深,则其脓虽出,良肉亦伤。

Leave a Reply